Terugblik KBO Algemene Jaarvergadering

Op 20 februari hebben we onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden en met ongeveer 150 leden was dit wederom een goed bezochte avond.
De kascommissie heeft de financiën in orde bevonden, niet onbelangrijk op zo’n avond, en daarmee het bestuur gedechargeerd. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Uiteraard was er voor de leden ook ruimte om vragen te stellen waarvan bescheiden gebruik gemaakt werd. Al met al een prima verlopen ALV, afgesloten met twee leuke optredens van tonprater Rien Bekkers die goed in de smaak vielen.

Blij zijn we ook met de herverkiezing van Ria de Folter en Gonny Joosen voor een nieuwe periode, waarmee het bestuur verzekerd blijft van een goede bezetting.

Verder waren de leden verzocht een enquêteformulier in te vullen. Ruim 80 leden hebben hier aan meegewerkt, een prachtig resultaat vinden wij. De formulieren zijn al verwerkt en staan op de agenda van de bestuursvergadering van 2 maart. In de volgende nieuwsbrief zullen we u informeren over de resultaten en verder reageren op de vragen en opmerkingen die leden gesteld hebben.