Senioren Sociëteit Drunen is een actieve vereniging voor senioren door senioren. Zij behartigt de belangen van deze senioren en bevordert de sociale contacten.

Vanuit het bestuur is SSD vertegenwoordigd in KBO-Brabant en in organisaties die plaatselijk opereren, zoals Senioren Raad Gemeente Heusden, Kring KBO Heusden, Contour de Twern, Bijeen en evenementencommissie Hunenhof.

Door lid te worden, dat kan al vanaf 50 jaar, kunt u deelnemen aan vele activiteiten, waarvan er een aantal gratis zijn.

Er zijn activiteiten waar een kaartje voor gekocht moet worden, voor andere vragen wij alleen inschrijving via een antwoordstrook of via internet

 

Terugkerende activiteiten zijn bijvoorbeeld:

Nieuwjaarsbijeenkomst,

Jaarvergadering,

Voorjaarsbijeenkomst,

Jaarlijks reisje,

Zomeractiviteiten met o.a. interessante excursies,

Najaarsbijeenkomst,

Kerstviering.

 

Daarnaast worden extra activiteiten georganiseerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Musical Soldaat van Oranje, Concert van André Rieu, Modeshow in Boskoop etc. etc.

Vaak nodigen wij een spreker uit, om actuele zaken duidelijk toe te lichten bijvoorbeeld over de OV-chipkaart, AWBZ, erfrecht, veiligheid, etc. Bovendien zorgen wij voor afwisselend entertainment met een hapje en een drankje en houden wij regelmatig loterijen met veel leuke prijzen. Daarnaast kunt u in de Seniorensociëteit Hunenhof terecht voor: begeleiding computergebruik, biljarten, jeu de boules, bridge, rikken, gymnastiek, kienen, yoga, dansen, etc.

Voor het lidmaatschap van Senioren Sociëteit Drunen betaalt u met ingang van 1 januari 2024 € 28,00 per jaar, per persoon. U ontvangt een ledenpas met lidmaatschapnummer en 11 keer per jaar het blad Ons, het maandblad van KBO Brabant.

In dat blad staan vaak aanbiedingen met kortingen, zoals van zorgverzekeringen, reisorganisaties, etc. Om hiervan gebruik te kunnen maken, heeft u het pasje met lidmaatschapnummer nodig. Met uw pasje krijgt u korting bij verschillende winkeliers, middenstand en kleine zelfstandigen in Drunen.

Als u lid bent van een KBO vereniging in een andere plaats, kunt u bij SSD gastlid worden tegen een sterk gereduceerde prijs.

Actuele informatie van Senioren Sociëteit Drunen kunt u vinden in de nieuwsbrieven.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben of wilt u lid worden dan kunt u contact opnemen met Marie-Louise Dannenberg

Senioren Sociëteit Drunen Ledenadministratie:

Telefoon: 06-31045064

E-mail: leden@seniorensocieteitdrunen.nl