Organisatie KBO Drunen:

 

KBO Drunen is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit in de kern Drunen. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en het bevorderen van de sociale contacten.

De KBO afdeling Drunen heeft ongeveer 900 leden.

Als KBO lid ontvangt U 11 keer per jaar het blad ‘ONS’ van KBO-Brabant: http://www.KBO-Brabant.nl

Vanuit het bestuur, is KBO Drunen vertegenwoordigd in organisaties die plaatselijk opereren, zoals SRGH (Senioren Raad Gemeente Heusden) – Contour de Twern – Bijeen – Dementievriendelijke Gemeente Heusden – Evenementencommissie Hunenhof: http://www.hunenhof.nl

 

Wij nodigen iedereen van 50 jaar en ouder uit om zich als (gast)lid aan te melden bij de Ledenadministrateur Nanny de Poot;

0416-372533 of nannydepoot@hotmail.com

U kunt ook meer informatie bij de Ledenadministrateur opvragen.

Ook als U niet kerkelijk bent, kunt u gewoon lid worden van KBO Drunen. U bent van harte welkom.