Het Kerstfeest nadert en Seniorensociëteit Drunen nam alvast een voorproefje met een middag- en avond Kerstviering in Partycentrum Remise in Drunen. Tijdens het middagoptreden werden de aanwezigen welkom geheten door voorzitter Ria de Folter die een mooi Kerstverhaal voorlas. waarna een mooie Kerstgedachte volgde uitgesproken door Dominee Bram Wassenaar. Hij vertelde dat Kerstmis  in de huidige tijd meer en meer commercie wordt en een feest van veel eten en drinken met elkaar. “Met gezellig bij elkaar zijn met deze dagen is natuurlijk niets mis”, zo zei hij, “maar laten we daarbij toch vooral niet vergeten wat er duizenden jaren geleden gebeurde in dat kleine stalletje in Betlehem”. Daarna was het Seniorenkoor o.l.v. Theo van der Aa, aan de beurt. Zij lieten ons mooie kerstliederen horen. Na het optreden van het koor was het de beurt aan Ankie Van Agtmaal, secretaris, die een mooi gedicht voorlas waarin zij die die niet meer onder ons zijn werden herdacht met het aansteken van een lichtje.

Bij de avondviering was het woord van welkom wederom door voorzitter Ria de Folter waarna het woord aan Diaken Albert Soeterboek was. De diaken ging in op de moeilijke tijd met vele crisissen waarin we op dit moment leven. Belangrijk daarbij blijft dat we voor elkaar zorgen en elkaar niet uit het oog verliezen. Hierna las Ria de Folter ook weer een mooi kerstverhaal voor. En dan was het de beurt aan De Duinstedenkapel die met hun gezellige muziek, waarin ook regelmatig een mooi traditioneel kerstlied voorbij kwam, de vrolijkheid in de zaal bracht. Iedereen genoot wat duidelijk op de foto’s is terug te zien. In de pauze van de Duinstedekapel las Ankie Van Agtmaal ook voor dit publiek het mooie gedicht voor en ontstak samen met Marie-Louise Dannenberg de lichtjes voor hen die niet meer bij ons zijn.

Aan het einde van beide vieringen werd nog een lekker worstenbroodje uitgedeeld en bedankte voorzitter Theo Van Bladel iedereen voor zijn aanwezigheid en medewerking, en wenste alle aanwezigen een mooi Kerstfeest en een Goed en Gelukkig Nieuwjaar toe.