Seniorensociëteit Drunen is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit in de kern Drunen. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en het bevorderen van de sociale contacten.

Tijdens al onze activiteiten kunnen foto’s gemaakt worden die op onze website worden geplaatst. 

De Seniorensociëteit Drunen heeft ruim 850 leden.

Als lid van Seniorensociëteit Drunen ontvangt U 11 keer per jaar het blad ‘ONS’ van KBO-Brabant: http://www.KBO-Brabant.nl

Vanuit het bestuur, is Seniorensociëteit Drunen vertegenwoordigd in organisaties die plaatselijk opereren, zoals SRGH (Senioren Raad Gemeente Heusden) – Contour de Twern – Bijeen – Dementievriendelijke Gemeente Heusden – Stichting Hunenhof: http://www.hunenhof.nl

 

Wij nodigen u uit zich als lid aan te melden. Ook als u niet kerkelijk bent, kunt u gewoon lid worden van de  Seniorensociëteit Drunen.

 

U bent van harte welkom.